24.01.1990 yılında temeli atılan Kırşehir Şeker Fabrikası 17.01.2001 tarihinde montajı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Toplam 1216 dekarlık bir alana Kırşehir Şeker Fabrikası üretim tesisleriyle beraber 24 adet lojman, cami ve misafirhanelerden oluşan sosyal tesisleriyle birlikte faaliyete geçmiştir. Endüstriyel Atıksu Arıtım Tesisi ve Evsel Atıksu Arıtım Tesisi de 2006 yılında montajı tamamlanarak devreye alınmıştır. Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber Kırşehir Şeker Fabrikasında yılda yaklaşık 500.000 ton pancar işlenerek ortalama 70.000 ton şeker, 20.000 ton melas ve 120.000 ton yaş küspe üretimi yapılmaktadır.