AÇIKLAMA

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ-Клон на чуждестранен търговец съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Разполагане на временен обект по чл. 95 б, ал. 3, т. 5 от ПП ЗОЗЗ в поземлени имоти с номера: 14163.16.9, 14163.16.14, 14163.16.15, 14163.16.19,  14163.16.17 землище на с. Габровица, община Белово“

 

Пълен текст на уведомлението може да видите тук.